عبدالرسول پیشاهنگ، رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی از ابوالفضل موتابها مدیر عامل نیروگاه به جهت کسب رتبه اول براساس شاخص تعداد قرارداد ساخت داخل در سال 1402 با اهداء لوحی تقدیر نمود.

در این لوح آمده است:

“جناب آقای مهندس ابوالفضل موتابها

مدیر عامل شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی

صنعت تولید برق به مدد هوشیاری و مساعی تلاشگران لایق و متعهد در نظام جمهوری اسلامی همواره منشأ سازندگی و آبادانی کشور عزیزمان بوده است. بی شک استحکام پایه های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و سربلندی آن مرهون تلاش های ارزنده مدیران و کارشناسان کارآمد و لایقی است که در راه خدمتگزاری صادقانه به مردمان این مرز و بوم از هیچ تلاشی فروگذار نکرده و آینده روشن این سرزمین و تأمین برق مستمر و پایدار کشور را تضمین کرده اند. بدینوسیله از تلاش ها و مساعی ارزشمند آن شرکت در زمینه ساخت داخل که براساس شاخص تعداد قرارداد ساخت داخل در سال 1402 رتبه اول را کسب نموده اید، تشکر و قدردانی می نمایم.

امید است در پناه ایزد منان در عرصه خدمتگزاری به مردم و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران همواره موید و پیروز باشید.

عبدالرسول پیشاهنگ

رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل 

شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی”