به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، جمعی از کارکنان و کارشناسان شرکت گاز استان قزوین، با هدف آشنایی با فرآیند تولید و سختی های تولید انرژی الکتریکی و مصرف بهینه انرژی از واحدها و تجهیزات این نیروگاه بازدید نمودند.

در ابتدای ورود به نیروگاه به منظور آگاهی بیشتر کارشناسان شرکت گاز و ترويج فرهنگ بهینه مصرف انرژی الکتریکی كليپ هايی درخصوص معرفی نيروگاه و مدیریت صحیح مصرف انرژی الکتریکی در پیک مصرف تابستان به نمايش درآمد.

همچنین آشنایی با ساختار و عملکرد واحدهای سیزده گانه نیروگاه بخار و سیکل ترکیبی و سهم نیروگاه شهید رجایی در تولید انرژی الکتریکی کشور، موضوعاتی بود که برای دانش آموزان بازدید کننده، تشریح شد.

بازدید از اتاق فرمان نیروگاه بخار، برج خنک کننده نیروگاه بخار ، بخش دیگری از این برنامه آموزشی بود که با توضیحات فنی کارشناسان و متخصصان نیروگاه همراه بود.