️با اتمام تعمیرات واحد شماره یک بخاری نیروگاه شهید رجایی با توان نامی ۲۵۰ مگاوات ، این واحد دوباره به شبکه سراسری متصل شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، حسن آزادمرد سرپرست معاونت تعمیرات و نگهداری نیروگاه بخار در تشریح انجام فعالیت های تعمیراتی گفت:در ادامه برنامه‌های تعمیراتی واحد‌های سیزده گانه نیروگاه، واحد شماره یک بخاری به ظرفیت تولید ۲۵۰ مگاوات پس از پایان برنامه تعمیرات بازدید دوره ای، به مدار تولید بازگشت.

سرپرست معاونت تعمیرات و نگهداری نیروگاه بخار افزود : برای کسب آمادگی تولید انرژی الکتریکی در واحدهای بخاری و سیکل ترکیبی نیروگاه، هرساله با برنامه ریزی های انجام شده، 17 فعالیت تعمیرات اساسی، نیمه اساسی و بازدیدهای دوره ای در 13 واحد بخاری و سیکل ترکیبی انجام می شود که واحد شماره یک بخاری به ظرفیت تولید 250 مگاوات، برای اجرای تعمیرات بازدید دوره ای از مدار تولید، خارج شده بود وپس از انجام فعالیت های تعمیراتی دوباره به مدار تولید برق برگشت.

وی بیان کرد: انجام تعمیرات و بازدید دوره ای بویلر وتجهیزات اصلی شامل بازدید از لوله ها و المنت های داخلی بویلر، انجام ضخامت سنجی لوله ها و تعویض لوله های ری هیت داخل هدرباکس به تعداد 45 ردیف وبرشکاری وتعویض لوله های سوپرهیتر نهائی به تعداد 20 ردیف که ضخامت در رنج بحرانی بود، نیز از این دوره برنامه های تعمیراتی به انجام رسیده است.

آزادمرد در ادامه اظهار داشت: انجام تعمیرات اساسی برروی ایرهیتر های بویلر، شامل شستشو و تعویض وتنظیم سیل ها، رفع نشتی از دلتاهای برج خنک کن اصلی، بازدید وسرویس پمپ های اصلی 6.6کیلوولت و همچنین انجام بازدید دوره ای های مطابق لیست برنامه ریزی شده و همچنین گزارشات عیب موکول به خروج واحد در بخش های الکتریک و ابزاردقیق، از مهم ترین فعالیت هایی است که در این دوره از تعمیرات در واحدشماره یک بخاری به انجام رسید.

آزادمرد ادامه داد: فعالیت های تعمیرات این واحد، با استفاده از ظرفیت های داخلی و با تکیه بر دانش تخصصی کارکنان معاونت تعمیرات نیروگاه بخار انجام شده است.

وی بیان داشت : برنامه‌های تعمیراتی واحد‌های نیروگاه شهید رجایی هرساله به منظور کسب آمادگی لازم برای تولید برق در پیک مصرف ماه‌های گرم سال، از پایان شهریور آغاز و تا پایان اردیبهشت سال بعد ادامه می‌یابد.

گفتنی است در ادامه برنامه های تعمیرات واحدهای سیزده گانه نیروگاه شهید رجایی، هم اکنون واحد شماره دو 250 مگاواتی نیروگاه بخار تحت بازدید دوره ای است که هم زمان واحد شماره یک بخاری نیز تحت تعمیرات بازدید دوره ای قرار گرفته بود.