واحد شماره 2 بخار سیکل ترکیبی دوباره به مدار تولید بازگشت

واحد شماره 2 بخاری نیروگاه سیکل ترکیبی با توان نامی 100 مگاوات، به شبکه سراسری تولید متصل شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، در پی انجام موفقیت آمیز تعمیرات واحد شماره 2 بخار سیکل ترکیبی، این واحد با آمادگی کامل به مدار تولید بازگشت. در این دوره از برنامه تعمیراتی، از پره LP توربین واحد، بازدید و برای اطمینان از عملکرد آن، عملیات تست های غیر مخرب بر روی این تجهیز به انجام رسید.

در ادامه این فعالیت ها، CWP))ها، هیدروتوربین و والوهای وزنه ای هم بازدید شد و وضعیت کندانسور واحد نیز مورد بررسی قرار گرفت.

بازدید از انواع والوها و رفع نشتی های داخلی و خارجی در این تجهیزات،آماده سازی برج خنک کن ، تعمیر تجهیزات الکتریکی و ابزاردقیقی، بازدید از ترانسفورماتورها، اجرای انواع تست های مربوطه و … از دیگر اقدامات تعمیراتی بود که در این واحد به انجام رسید.

با اتصال دوباره واحد شماره 2 بخاری سیکل ترکیبی به شبکه سراسری، 100 مگاوات توان نامی به ظرفیت این شبکه اضافه شد.